Make an impression on journey - Tạo ấn tượng trong từng chuyến đi

EmailEmail: sales@kelvintravelvn.com

EmailĐiện thoại: 0819007997

Khách sạn & Khu nghỉ dưỡng Đà Nẵng

Adaline Hotel & Suite Danang 3*

Adaline Hotel & Suite Danang 3*

 • Giá: Liên hệ
 • Giường: Double/Twin
 • Số người: 02 Người lớn + 02 Trẻ em < 06t
 • View: Thành phố, biển
 • Phòng trống:
 • Tình trạng: Còn phòng
Balcona Hotel Danang 3*

Balcona Hotel Danang 3*

 • Giá: Liên hệ
 • Giường: Double/Twin
 • Số người: 02 Người lớn + 02 Trẻ em < 06t
 • View: Thành phố, biển
 • Phòng trống:
 • Tình trạng: Còn phòng
Chicland Hotel Danang 5*

Chicland Hotel Danang 5*

 • Giá: Liên hệ
 • Giường: Double/Twin
 • Số người: 02 Người lớn + 02 Trẻ em < 06t
 • View: Thành phố, biển
 • Phòng trống:
 • Tình trạng: Còn phòng
Furama Resort & Furama Villas Danang 5*

Furama Resort & Furama Villas Danang 5*

 • Giá: Liên hệ
 • Giường: Double/Twin
 • Số người: 02 Người lớn + 02 Trẻ em < 04t
 • View: Vườn, hồ bơi, biển
 • Phòng trống:
 • Tình trạng: Còn phòng
Wyndham Danang Golden Bay Hotel 5*

Wyndham Danang Golden Bay Hotel 5*

 • Giá: Liên hệ
 • Giường: King/Twin
 • Số người: 02 Người lớn + 02 Trẻ em < 12t
 • View: Thành phố, biển
 • Phòng trống:
 • Tình trạng: Còn phòng
Cicilia Danang Hotel & Spa 4*

Cicilia Danang Hotel & Spa 4*

 • Giá: Liên hệ
 • Giường: Double/Twin
 • Số người: 02 Người lớn + 02 Trẻ em < 06t
 • View: Thành phố, biển
 • Phòng trống:
 • Tình trạng: Còn phòng
Haian Beach Hotel & Spa Danang 4*

Haian Beach Hotel & Spa Danang 4*

 • Giá: Liên hệ
 • Giường: Double/Twin
 • Số người: 02 Người lớn + 02 Trẻ em < 06t
 • View: Thành phố, biển
 • Phòng trống:
 • Tình trạng: Còn phòng
Da Nang Mikazuki Japanese Resort & Spa 5*

Da Nang Mikazuki Japanese Resort & Spa 5*

 • Giá: Liên hệ
 • Giường: King/Twin
 • Số người: 02 Người lớn + 02 Trẻ em < 06t
 • View: Thành phố, hồ bơi, biển
 • Phòng trống:
 • Tình trạng: Còn phòng
Nalod Hotel Danang 5*

Nalod Hotel Danang 5*

 • Giá: Liên hệ
 • Giường: Double/Twin
 • Số người: 02 Người lớn + 02 Trẻ em < 06t
 • View: Thành phố, biển
 • Phòng trống:
 • Tình trạng: Còn phòng
Prague Hote Danang 3*

Prague Hote Danang 3*

 • Giá: Liên hệ
 • Giường: Double/Twin
 • Số người: 02 Người lớn + 02 Trẻ em < 06t
 • View: Thành phố, biển
 • Phòng trống:
 • Tình trạng: Còn phòng
Pullman Danang Beach Resort 5*

Pullman Danang Beach Resort 5*

 • Giá: Liên hệ
 • Giường: King/Twin
 • Số người: 02 Người lớn + 01 Trẻ em < 04t
 • View: Thành phố, biển
 • Phòng trống:
 • Tình trạng: Còn phòng
Radisson Hotel Danang 5*

Radisson Hotel Danang 5*

 • Giá: Liên hệ
 • Giường: King/Twin
 • Số người: 02 Người lớn + 02 Trẻ em < 06t
 • View: Thành phố, biển
 • Phòng trống:
 • Tình trạng: Còn phòng
Vanda Hotel Danang 4*

Vanda Hotel Danang 4*

 • Giá: Liên hệ
 • Giường: Double/Twin
 • Số người: 02 Người lớn + 02 Trẻ em < 06t
 • View: Thành phố, sông
 • Phòng trống:
 • Tình trạng: Còn phòng
Eden Ocean View Hotel Danang 4*

Eden Ocean View Hotel Danang 4*

 • Giá: Liên hệ
 • Giường: Double/Twin
 • Số người: 02 Người lớn + 01 Trẻ em < 06t
 • View: Thành phố, biển
 • Phòng trống:
 • Tình trạng: Còn phòng
Nesta Hotel Danang 4*

Nesta Hotel Danang 4*

 • Giá: Liên hệ
 • Giường: Double/Twin
 • Số người: 02 Người lớn + 02 Trẻ em < 06t
 • View: thành phố, vườn, biển
 • Phòng trống:
 • Tình trạng: Còn phòng
Pavilion Hotel Danang 4*

Pavilion Hotel Danang 4*

 • Giá: Liên hệ
 • Giường: Double/Twin
 • Số người: 02 Người lớn + 01 Trẻ em < 06t
 • View: Thành phố, biển
 • Phòng trống:
 • Tình trạng: Còn phòng
Sunny Ocean Hotel & Spa Danang 4*

Sunny Ocean Hotel & Spa Danang 4*

 • Giá: Liên hệ
 • Giường: Double/Twin
 • Số người: 02 Người lớn + 01 Trẻ em < 06t
 • View: Thành phố, biển
 • Phòng trống:
 • Tình trạng: Còn phòng
Tia Wellness Resort Danang 5*

Tia Wellness Resort Danang 5*

 • Giá: Liên hệ
 • Giường: King/Twin
 • Số người: 02 Người lớn + 02 Trẻ em < 06t
 • View: Vườn, hồ bơi, biển
 • Phòng trống:
 • Tình trạng: Còn phòng
Carinae Danang Hotel 5*

Carinae Danang Hotel 5*

 • Giá: Liên hệ
 • Giường: Double/Twin
 • Số người: 02 Người lớn + 01 Trẻ em < 06t
 • View: Thành phố, hồ bơi
 • Phòng trống:
 • Tình trạng: Còn phòng
Mercure Danang French Village Bana Hills 5*

Mercure Danang French Village Bana Hills 5*

 • Giá: Liên hệ
 • Giường: King/Twin
 • Số người: 02 Người lớn + 01 Trẻ em < 12t
 • View: Khu làng Pháp, núi
 • Phòng trống:
 • Tình trạng: Còn phòng
Novotel Danang Premier Han River 4*

Novotel Danang Premier Han River 4*

 • Giá: Liên hệ
 • Giường: King/Twin
 • Số người: 02 Người lớn + 02 Trẻ em < 16t
 • View: Thành phố, sông Hàn
 • Phòng trống:
 • Tình trạng: Còn phòng
Satya Hotel Danang 4*

Satya Hotel Danang 4*

 • Giá: Liên hệ
 • Giường: King/Twin
 • Số người: 02 Người lớn + 02 Trẻ em < 06t
 • View: Thành phố, sông Hàn
 • Phòng trống:
 • Tình trạng: Còn phòng
Lavencos Hotel Danang 4*

Lavencos Hotel Danang 4*

 • Giá: Liên hệ
 • Giường: King/Twin
 • Số người: 02 Người lớn + 02 Trẻ em < 06t
 • View: Thành phố, biển
 • Phòng trống:
 • Tình trạng: Còn phòng
Hotline
Hotline